kumaoni traanslator

learn kumaoni – some more word meanings

Let’s keep up with our tradition and learn some very simple kumaoni words today: HINDI KUMAONI हथियाना हथ‌्यौंण स्वीकारना मानण जान पहचान जान पच्याण ठीक भल दर्द पीड़ ढेर मस्त जिम्मेदारी जिमवारि निभाना निभौण सही में सच्ची कैसे हो कस छा उत्तरदाई जुम्मेवार बधाइ बधै हॅंसायेगी हसाली घाव घौ कारागार हौलाद more coming your way […]

Scroll to top